10-450 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 53, tel . 0 89 533 70 44